face.jpg
Zde můžete umístit informace o autorovi stránek
kt.gif

Město Klatovy

Okolí Klatov

• Kostel P.Marie a sv. Petra a Pavla v Albrechticích u Sušice ( 6 km severně od Kašperských Hor) je významným reprezentantem raně středověké architektury v jihozápadních Čechách.
• Původní svatyně založena českým králem Vladislavem a vysvěcena třetím královým synem Albrechtem, salcburským arcibiskupem 5.1.1179
• K obdélné lodi se pojí čtvercový chór a hranolová věž. Na severní straně lodi cenný gotický portál z doby kolem 1240, v presbytáři nástěnné malby z 15. století.
• Kostel spravován až do roku 1803 bavorským klášterem ve Windbergu.
• Sedlo - V polovině prvního tisíciletí před Kristem, kdy do oblasti přicházely keltské kmeny, které nepochybně lákala zrnka zlata v náplavech Otavy a jejích přítoků a právě zlato jihozápadních Čech umožnilo Keltům razit první zlaté mince na českém území.
• Keltové dali Šumavě jméno Gabreta. Otava vychází z keltského Atawa, což znamená bohatá. Zlatonosnost Otavy a jejích přítoků byla v nejstarších dobách opravdu vysoká. Odborníci připouštějí na Otavě kromě zlatých šupinek a zrnek i celé valouny zlata.
• 5. - 7. století před Kristem - Hradiště na Sedle (902 m.n.m.) - 1 km jižně od Albrechtic u Sušice, má protáhlý nepravidelný půdorys o délce přes 400 m. Pevnost vznikla kombinací přirozených sklaních stěn a uměle navršeného kamenného valu.
 
albrecht.jpg
albrechti.jpg

and.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one