face.jpg
Zde můžete umístit informace o autorovi stránek
kt.gif

Město Klatovy

Okolí Klatov

• První zmínka o Bezděkovu je již ve 13. stol. a jeho prvním známým majitelem byl Elblin z Bezděkova po jehož smrti přešel do majetku Jana Lucemburského a ten jej daroval Petrovi z Rožmberka. Zámek Bezděkov se nachází přibližně uprostřed obce. Stojí na místě gotické tvrze ze 14. stol., která byla při stavbě zámku začleněna do nové budovy. Dnešní vzhled získal zámek začátkem druhé poloviny 19. stol. Jedná se o stavbu s malým vnitřním nádvořím postavenou v novogotickém stylu. Budova má nízké střechy skryté za cimbuřím. V západním průčelí se zastavěnou velkou čtvercovou věží. Nároží při severním křídle zvýrazňují polygonální věže. Zámek je obklopen parkem, který byl založen již v 18. stol. Dnes je zámek v soukromém vlastnictví a nepřístupný.
• Bezděkovský zámek vznikl přestavbou tvrze ze 14. století a současný jeho vzhled pochází z přestavby z r. 1855 podle návrhu architekta Ignáce Ullmanna. Součástí areálu jsou empírové hospodářské budovy.
• Zboží Bezděkovské zakoupil s Klenovským panstvím r.1526 Zdeněk Lev z Rožmitálu od Viléma Švihovského. Toto zboží již r.1496 zakoupil Půta Švihovský od Elišky z Peřina
• Roku 1553 koupil syn bohatého kupce Jana Peka Viktorýn od Adama Šternberka tvrz pustou Bezděkov s poplužním dvorem pustým, ves Bezděkov s lesem Panskou horou, s horou Římkem a s kostelem sv.Martina na Hůrce za 3250 kop gr.čes.
• Na návrší severně od obce stojí barokní kaple založená r.1693.
 
bezď.jpg
bezde.jpg
bezděk.jpg

and.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one