face.jpg
Zde můžete umístit informace o autorovi stránek
kt.gif

Město Klatovy

Okolí Klatov

• Vladycký statek Drslaviců při němž stávala tvrz. Za tvrzí býval vodní příkop.
• V obci stál starý český mlýn Josefa Prokopa (´+1858), který jeho syn Karel přestavěl a jeho pravnuk, také Karel založil na Úhlavě koupaliště.
• První dochované zprávy o mlýně v obci Borovy na břehu řeky Úhlavy jsou téměř pětset let staré. Po třista let s vyjímkou let znárodnění je v majetku rodiny Prokopů. Dnešní vzhled hlavní budovy třípatrového borovského mlýna je výsledkem různých přestaveb, z nichž tu nejzásadnější provedl roku 1885 pan František Prokop. K té nechal v roce 1897 přistavět dvoupatrové skladiště na mouku. Tyto dvě provozní budovy tvoří dodnes dominantu mlýna. Od této doby je mlýn v Borovech největším mlýnem na řece Úhlavě. Od roku 1927 je veden jako veřejná společnost K.Prokop válcový mlýn v Borovech..
• V roce 1949 je mlýn znárodněn a podnik převeden do majetku Západočeských mlýnů, národního podniku.
• V roce 1991 je mlýn restituován. V roce 1992 potomci původních majitelů zakládají společnost Prokop mlýn Borovy s.r.o.
• Někdy též Borovnice,nesprávně však Borovy. Ve vsi Kaple Narození P.Marie, r.1703 nákladem vikáře Jana Tiebla a mnohých dobrodinců vystavěna a znovu zřízena i zvětšena r. 1835, mešní licenci obdržela r.1847. Poplužní dvůr (r.1839 býval zde ovčín) bývalých soukromých císařských statků.-Zámeček, při němž bývala věž.. Opodál vsi jest Prokopův parní mlýn a pila.Borové bývalo zvláštním statkem vladyckým, jehož majitel, Sezema s bratřími vedle vládyk z Vřeskovic patrony byli oltáře sv. Jakuba v kostele vřeskovickém. Podle erbů patřili k Drslavicům.
• Roku 1379 byla ves rozdělena několika majitelům. Po rozbrojích husitských držel tvrz v Borovém Václav z Drahobuze (1426-27), ale už roku 1431 Jan z Bukova, řečený Múchek
• Múchek měl dva syny; Bohuslava a Jiříka. Kolem roku 1530 Borové se vším příslušenstvím prodal Adamovi Pernšteinarovi z Pernšteina. Po jeho zavraždění před r. 1538) dědil Borové jeho bratr Václav Pernšteinar z Pernšteina a „na Borovách“. Tento Václav roku 1556 nadal špitál v Přešticích. Záhy na to zemřel, a v závěti Borové, tvrz a statek mezi sestru Kateřinu a dceru svou Annu, provdanou za Bohosuda Koce z Dobře, rozdělil.
• Koc zemřel asi po desíti letech – pochován (1570) ve Vřeskovicích; manželka se podruhé provdala za Brikcího Fremuta ze. Kateřina díl svůj nejspíše prodala Mikuláši Fremutovi ze Stropnic, po jehož smrti koupil polovici otcovu nejstarší syn Sezima Fremut ze Stropnic a držel ji asi do roku 1600. Po roce 1586, kdyAnna zemřela, dědily její děti z prvého i druhého manželství její polovici Borové a sice Václav ml. a Jan ml. Kocové z Dobře a Dorota Fremutová, kteří se však prodali zděděné polovice bratru svému Václavu Kocovi, výše jmenovanému(1593). Ten ale nehospodařil valně. Zdá se,že oba majitelé rozděleného statku se smluvili a kolem roku 1600 Borové, tvrz a ves, prodali sousedu svému na Poříčí Mikuláši Šicovi z Drahenic.
• V Borovém se narodil roku 1832 ředitel měšťanské školy a spisovatel Martin Weinfurt(zemř. roku 1890)
borovy.jpg

and.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one