face.jpg
Zde můžete umístit informace o autorovi stránek
kt.gif

Město Klatovy

Okolí Klatov

• Samota lesní v krásné poloze na levém břehu potoka Lužného (Lužná), který odtud slove „Modrá“, nebo Modrý (Maderbach), a při výtoku slati kaltstaudenské.
• Osada ležící asi 8km z od Modravy, okr. Klatovy poblíž Roklanského potoka. Z osady zbyla jen hájovna, ve které je nyní v letní sezóně pohostinství, můstek přes Roklanský potok a několik patrných základů zbořených budov. V létech 1952 - 1970 zde byla rota PS Březník. K osadě se též váže román K. Klostermanna Ze světa lesních samot.
• Její zánik patrně souvisí s odsunem německého obyvatelstva a vznikem hraničního pásma, které v těch místech v 70tých létech minulého století sahalo až k Modravě, tj. do hloubky asi 10km od státní hranice. Od hájovny je vidět mělké údolí s horami Luzný (Lusen) na jz a oběma Roklany (Rachel).
• Nejstarší budovou na Březníku, sloužící jako obydlí revírníka, byla dřevěná lesovna z roku 1804, postavená bezprostředně po založení polesí Březník a stejnojmenné osady.
• Dodnes dochovanou kamennou myslivnu postavili r. 1856 o něco výše, revírník se sem přestěhoval a starší objekt začal užívat hajný, který spolu s revírníkem a příručím tvořil personál správy polesí. Schwarzenberská myslivna byla obydlena až do r.1951, za první republiky poskytovala ubytování ( 13 lůžek ) a chutnou kuchyni ( včetně Protivínského piva ).
• Poté zde byla umístěna jednotka Pohraniční stráže, která měla v budově i stáje. Rota objekt opustila roku 1969,
• Budova hájovny, která nebyla prakticky od roku 1969 využívána, prošla od roku 1998 rozsáhlou rekonstrukcí a 24. května 2002 byla slavnostně otevřena jako informační středisko NPŠ. Současně slouží i jako úkryt před rozmary počasí, dále je zde občerstvení, sociální zařízení a sprchy.
• Přes Březník vedla odnepaměti jedna z mnohých obchodních i pašeráckých stezek, jako byly např. stezky přes Scheureck - Stodůlky (Žďárek), přes Bučinu, přes Distelruck nebo Gsenget. Tato stezka, která vedla přes Modravu pravděpodobně ze Sušice nebo Hartmanic a odtud dál pokračovala přes Modrý Sloup (Blauen Säulen) tzv. Českou cestou (Böhmweg) na Grafenau, byla patrně používána už za Keltů. Je to historická, víc než tisíc let stará obchodní stezka, kterou dnešní Párkaři (jak já říkám členům Národního Párku Šumava) nechtějí otevřítSamota a bývalá hájovna v překrásné poloze na soutoku Luzenského a Březnického potoka. Je to jedno z nejdeštivějších a zároveň nejstudenějších míst na Šumavě. Je zde pěkný výhled do údolí Luzenského potoka a na horu Luzný, která již leží na území Německa. Výstup z této strany na horu Luzný však není možný, schází zde hraniční přechod (Modrý sloup - Waldhauser) o jehož znovuotevření se usiluje. Cesta vedoucí přes Hraniční slať pod horou Velká Mokrůvka je uzavřená I. zóna NP Šumava. Březník je dějištěm románu K. Klostermanna "Ze světa lesních samot".
• Po vybudování Vchynicko - Tetovského plavebního kanálu se rychle zvyšoval objem těžby dřeva v dosud nepřístupných oblastech Prášilského panství, proto bylo nutné přistoupit k vytvoření nového revíru , kterému byl dán název Březník (Pürstling). Nachází se v nadmořské výšce 1126 metrů.
• V roce 1804 byl postaven prvý , dřevěný objekt lesovny. Roku 1856 byla pro revírníka postavena nová kamenná stavba a starý objekt sloužil nadále jako hájovna. Správu tohoto polesí , které mělo výměru 2314 hektarů zabezpečovali 3 zaměstnanci - lesní revírník , příručí a hajný. Od založení Březníku v roce 1804 se zde do roku 1865 vystřídalo pouze 5 revírníků. Až do roku 1951 byla březnická hájovna obydlená, poté až do roku 1969 sloužila jako stáje pohraniční roty přímo uvnitř „železné opony“. Od r. 1969 byla opuštěná a postupně chátrala. V roce 1999 započala rekonstrukce objektu.
• Žilo li v minulosti na Březníku 35 lidí, dnes je tato část Šumavy bez trvalého osídlení. Na Březníku funguje Informační středisko NP Šumava a také občerstvení.
• Pokračovat cestou Luzenským údolím k Luznému směrem na historický přechod Modrý sloup je v současné době zakázáno.

and.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one