face.jpg
Zde můžete umístit informace o autorovi stránek
kt.gif

Město Klatovy

Okolí Klatov

 Klatovy jsou obdařeny slavnou husitskou minulostí. To si Klatované uvědomili 8.1.1920, když byla založena v Čechách svobodná církev československá. Vznikla i v Klatovech, ale mezi vznikem církve a dobou husitskou uplynulo již dlouhých 5 století.
   V listopadu 1920 pozval odborný učitel Miroslav Hrdlička do Klatov pokrokového kněze Emila Dlouhého-Pokorného z Prahy. První bohoslužby byly konány 3.4.1921 na náměstí  Svobody. Ustavující valná schůze náboženské obce byla 21.2.1923. První bohoslužby byly konané v místnosti dívčí školy měšťanské. Potom se pozornost církve obrátila ke kapli sv.Rocha, která byla navenek úhlednou barokní stavbou z roku 1728. Protože stála na frekventované ulici, byla často ohrožována a nebyla tak užívána. Po delší námaze funkcionářů byla za starosty L.Nováka kaple zapůjčena čsl.církvi. Obec začala kapli užívat 21.5.1921.
   Prvním duchovním byl Emerich Viturka, který později z církve vystoupil a stal se učitelem v Klatovech. V roce 1932 byla kaple, která stála v místech dnešní hlavní pošty, zbourána. Církvi byla zapůjčena místnost v budově bývalého okresního domu, kde měla bohoslužebnu. Již 12.7.1928 byl zakoupen od obce klatovské okresním úřadem pozemek o celkové výměře 1776 m2 za 10.513 kč. Byl na něm položen základní kámen a vystavěn kostel sboru dr.Farského.

and.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one