face.jpg
Zde můžete umístit informace o autorovi stránek
kt.gif

Město Klatovy

Okolí Klatov

 První doklad o Židech v Klatovech pochází z roku 1388 a jedná se o listinu krále Václava IV., v níž se píše o sporu dvou Židů z Klatov. Většímu rozšíření Židů zabraňoval list císaře Ferdinanda III., přikazující, aby si Židé nemohli kupovat žádné domy a grunty při předměstích, ani je jiným způsobem získávat.
  Podle ustanovení císaře Leopolda z 8.1.1676 museli Židé hned na městské bráně při vstupu do města složit 15 krejcarů k dobru obce. V té době v Klatovech bydlely trvale jen dvě židovské rodiny. V roce 1746 nežil v Klatovech ani jeden Žid.
   Josefínská reforma způsobila nárůst této komunity v Klatovech, hlavně pak v druhé polovině 19 století. V roce 1892 žilo v Klatovech 532 Židů. V roce 1871 si založili svůj hřbitov za hřbitovem sv. Jakuba. V roce 1876 získali povolení na stavbu synagogy na dvoře domu č.p.42/I. Ta byla v tomtéž roce zkolaudována. Měla 4 školní místnosti a modlitebnu. Židovská škola byla rozšířena v letech 1901-5 o dvě třídy. Na dvoře synagogy protékala mlýnská stoka o délce 300 m a šířce 1,8 m. Vedle synagogy se nacházela židovská fara, kde bydlel rabín.
   Přelom století byl ve znamení rozkvětu židovské obce, která v letech 1925 a 1929 kandidovala do poslanecké sněmovny a do senátu.
   Ve dnech 17.11.1942 a 17.11.1944 nacisté organizovali odsuny židů do koncentračních táborů. Po nich v Klatovech opět nezůstal ani jeden žid. Synagoga od počátku okupace sloužila jako sklad 

and.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one