face.jpg
Zde můžete umístit informace o autorovi stránek
kt.gif

Město Klatovy

Okolí Klatov

Hudba v Klatovech

Nejstarší hudební záležitosti v Klatovech měly samozřejmě přímou souvislost s kostelním zpěvem. Jiný účel tehdy hudba a zpěv neměly. Je zachováno několik písní táborského kněze Jana Čapka z jeho působení v Klatovech a uvažuje se o tom, že je autorem i nejznámějšího husitského chorálu „Kdož sú boží bojovníci“.
V době tzv. humanistické školy působily v Klatovech při farním kostele dva kůry. Český kůr pěstoval zpěv jednohlasý a latinský vícehlasý o větších svátcích. O varhanech jsou první zmínky z počátku 17. století za působení Adama Brože.
Od r.1636 působil v koleji Albert Chamovský z Dlouhé vsi. Jezuité založili mariánské družiny, které byly zrušeny za Josefa II.
Z doby jezuitské je znám organista Arnošt Werich, který nastoupil r.1753. V letech 1780 až 1796 zde působil i exdominikán Alexius Pařízek.
Roku 1820 – v Klatovech působil první soukromý učitel na gymnaziu, rada Josef Hukal, jemuž se připisuje text písně „Když měsíček spanile svítí“. Melodii složil F.Kníže.
Josef Procházka (1808 – 1877) se stal hlavním varhaníkem v chrámu Páně v Klatovech. Jeho syn, Ludovít Procházka (1837 – 1887) byl skladatelem písní a sborů. Velmi jej ovlivnil Leopold Měchura. V té době byl děkanem dobrý houslista P.F.Jelínek.
Také začala existovat hudba husarské posádky pod vedením Josefa Klímy.
V letech 1840 – 1852 žil skladatel Měchura v Klatovech. Tehdy se na děkanství provozovaly opery Mozartovy, Haydnova, Beethovenova a Mandelsonova oratoria aj. Do této doby již zasahuje působení Mansveta Kličky (1829 – 1887), který se hudebníkem vycvičil u svého otce.
V roce 1861 byl založen pěvecký spolek Šumavan (viz. kapitola „spolky“). Pro něj napsal Petr Jirges sbor „My jsme hoši od Šumavy“. První koncert byl v lednu 1862, druhý v únoru 1863.
V roce 1900 v Klatovech působilo pěvecké besední okteto, které se v roce 1904 rozšířilo na dvanáctičlenný sbor. Zároveň s ním účinkoval i Sbor klatovských ochotníků, který měl až 28 členů.
Na gymnaziu se učilo zpěvu od r. 1826.
V roce 1925 se pořádají koncerty k sedmdesátým narozeninám virtuosa na varhany a skladatele Josefa Kličky. Ten se po odchodu do důchodu usadil v rodných Klatovech a často zde ještě koncertoval.
V roce 1920 vznikl dvanáctičlenný salóní orchestr v městském biografu, který řídil prof.Janák.
V roce 1934 bylo založeno orchestrální sdružení, které čítalo 40 členů. Zároveň v Klatovech působily dvě dechové hudby – Klímova a Ostrostřelecká, která se starala o zábavu na společenských akcích.
Jednou z významných osobností hudebního Klatovska byl také JUDr. Jiří Bílek (1919-2011).
Během II. světové války se v Klatovech konaly
tzv. "Klatovské úterky". Byly to koncerty vážné hudby, teré se konaly každých 14 dní a vystupovali na nich nejen hdebníci místní, ale i významní muzikanti z Prahy a jiných měst.
V září 1940 zahájila činnost Městská hudební škola. Jejím prvním ředitelem byl vynikající pianista Josef Kysela, který se později stal ředitelem konzervatoře v Ostravě. V pedagogickém sboru Městské hudební školy byli výborní instrumentalisté např. J. Svoboda, L. Velkoborský. A. Brabec, M. Schaeurová a další.
Po druhé světové válce učinkovalo ve městě několik hudebních souborů. V sedmdesátých letech to byl velmi oblíbený taneční orchestr „Ptáčata“ pana Hadince a Dragouni, kteří měli obsazení jak pro dechovou i taneční hudbu.
Při LŠU byl založen symfonický orchestr, který vedl ředitel Ant. Běloušek a později pan Führbach, Jan Klička a Václav Pilař. Vystoupení tohoto orchestru doprovázel nezapomenutelným komentářem pan František Vavřinec. Při té samé škole zároveň existovalo komorní kvarteto a také mládežnický dechový orchestr pod vedením Pavla Čajčíka a později Františka Kubáně. Tento orchestr na oslavách prvního máje střídal vojenskou posádkovou hudbu v Klatovech, která svými kvalitními hudebníky doplnila nejeden soubor na klatovsku.
Mezi dechovými orchestry v posledních třiceti letech bych zmínil Dragouny pod vedením Karla Rambouska, Borovanku s Václavem Jedličkou a výborným trumpetistou Josefem Kochmanem, Úhlavanku a Lesanku.
Country hudbu reprezentovaly v posledních letech zejména skupiny F.R.C pod vedením Karla Siky ,Pilouni a v minulosti Kvakeři s nepřehlédnutelným bubeníkem Jirkou „Fugasem“ a dlouhatánským kytaristou Petrem Volmutem.
Rockovou hudbu kapely Fontána s J.Krejčím, Body – později Ananas s M. Trávníčkem, Amadeus, Drsoň, Lord a spousty dalších.
 
38472_1447737526967_6797529_n (2).jpg
37714_1447736406939_694356_n.jpg
Místa hudebních produkcí

V nejstarších dobách byly veškeré hudební produkce soustředěny do církevních stánků. Prvním místem, kde mimo kostely probíhaly koncerty v Klatovech byl velký sál radnice, který se k tomuto účelu používal od počátku 18. století.
V osmnáctém století byl též zřízen divadelní sál v 1.patře jezuitského semináře, kde později byla spilka Měšťanského pivovaru.
Dalším významným sálem byl sál v hotelu Menšík (dnes kino Šumava). Od pol. 19.stol. pak to byly sály v hotelu Střelnice a restaurace Villa. Menší sál byl v Živnostenské besedě.
Po otevření sokolovny, v roce 1907, se převážná část kulturního dění přesunula tam. Velmi oblíbeným byl taktéž malý sál v hostinci U Koule.
8.9.1920 bylo uvedeno do provozu nové divadlo v Klatovech. Do roku 1981 se veliké oblibě těšily taneční večery v kavárně Slávie, které se později poměrně neúspěšně přesunuly do KD Družba.
Dnes se koncerty konají, mimo divadla a Družby, znovu i v kostelích a na sokolském stadionu. Drobné hudební produkce probíhají téměř ve všech restauracích v Klatovech.

and.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one