face.jpg
Zde můžete umístit informace o autorovi stránek
kt.gif

Město Klatovy

Okolí Klatov

Husitské období

husitské.jpg
    V roce 1419 přestaly být Klatovy po 160 letech městem německým, neboť němečtí měšťané z obavy před husitskými bouřemi, trvale opustili město.
    Za husitských válek projevovali Klatované mimořádnou horlivost ve víře v podobojí. Při vojenských operacích proti katolickým pánům na Plzeňsku připadl Klatovanům důležitý úkol práce v poli. V r.1421 při
vyhlazování adamitů u Stráže na Táborsku zahynul Bořek Klatovský. Náboženskou správu ve městě vedl v té době táborský farář Jan Čapek. Svého úřadu v Klatovech se musel vzdát r.1449, kdy v důsledku prohrané bitvy u Lipan (1434) srovnala se víra podobojí s Pražany. Byla zničena vojenská hotovost táborských měst i vojenský sbor města Klatov. Z hnutí husitského měly Klatovy značný prospěch.
    V Květnu r.1464 bylo město stiženo třemi požáry
    28.11.1465 čeští páni katoličtí pod vedením Zdeňka Konopišťského ze Štemberce vypověděli poslušnost králi Jiřímu. Město Klatovy po vzoru Plzeňanů zůstává králi věrné a přináší mu pomoc svými vojenskými silami a finančními prostředky. 2.9.1467 odrážejí Klatované pod vedením Racka Janovského z Janovic vpád loupeživých křižáků. Racek Janovský se stává dekretem krále hejtmanem v Klatovech.
    R 1526 po slabé vládě Jagelonců nastupují na český trůn Habsburkové. Pro zemi to znamenalo návrat k bezpečnosti a právu. Město kupovalo okolní dvory a rozšiřovalo svůj majetek. Ovšem r.1547 za Šmalkaldské války král Ferdinand I. žádal od měst královských vojenskou pomoc, ale u Klatov se setkal s odporem. Toho využil po svém vítězství v bitvě u Mühlberka 24.4.1547 a okleštil svobody a práva města a odebral statky a lesy v okolí. V r.1549 si obec klatovská vypůjčila od majetných občanů a s povolením královským odkoupila svůj majetek zpět za 6.371 kop 20 gr. českých.
    V padesátých letech 16.st. začíná stavba městské věže, radnice a nákladná přestavba děkanského chrámu Narození Panny Marie. I bohatí měšťané v této době přestavují a zvelebují své domy. Město je obklopeno chmelnicemi, protože se tu vařilo mnoho piva, jež se prodávalo do sousedních bavorských měst. Klatovy té doby patří k nejpřednějším královským městům v Čechách.
12.5.1579 opět Klatovy zasáhl velký požár, který zničil na 300 domů, strážnice, sýpky i Černou věž. 24.9.1598 se v Klatovech objevila epidemie moru, ale na štěstí zde nebyla tolik zhoubná jako jinde. V r.1602 si klatovští pozvali známého rytce Jana Willenbergera, aby vytvořil rytinu města. Jedná se o nejstarší známé vyobrazení Klatov. V této době jsou Klatovy na svém vrcholu, ovšem r 1615 zasahuje město další požár, ze kterého se Klatovy dlouhá desetiletí nemohou vzpamatovat, některá požářiště zůstávají léta zpustlá.
rek.jpg


Střesní studio - Libor Babka
Dolany 169, Klatovy 339 01
telefon: 605 863 963
e-mail: babka@stresnistudio.cz
PROVÁDÍME MONTÁŽ:
Betonových a pálených střešních krytin - BRAMAC,
KM BETA,BESK, TONDACH,ROBEN
Asfaltových šindelů a modifikovaných pásů - IKO, CRC, KATEPAL, TEGOLLA
Plechových krytin - POZINK, HLINÍK, TITANZINEK, MĚĎ, LINDAB
Střešních oken - VELUX,FAKRO atd.
Okapových žlabů a svodů - POZINK, HLINÍK, TITANZINEK, MĚĎ,
LINDAB, PVC,POZINK BARVENÝ
kt.jpg

and.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one