face.jpg
Zde můžete umístit informace o autorovi stránek
kt.gif

Město Klatovy

Okolí Klatov

Kati v Klatovech

K této krátké stati jsem přistoupil na základě debaty mých známých, kteří dozvědíc se o tom, že tvořím tuto knihu, začali mne považovat za odborníka na Klatovy. Zeptali se mne proto co vím o katovi v Klatovech a já jim přislíbil, že něco zjistím.
Roku 1351 dne 8.2. listem daným na Křivoklátě povolil Karel IV. konšelům města Klatov stíhat a trestat pouze ve městě a v obcích šosovních. Roku 1370 nařídil listem z 8.7., aby měšťanům klatovským okolní sousedé byli povinni pomáhat při honění zločinců. 22.8.1381 udělil král Václav IV. Klatovům „řád popravy v kraji“. Takovou výsadu, která umožňovala stíhat a soudit i mimo obvod města mělo jinak jen panstvo. V té době si Klatovy kata vypůjčovaly z Plzně. Z nejstarších dob této živnosti ve městě je známo pouze jméno kata Zikmunda, který se ale netěšil dobré pověsti a nespokojenost s jeho prací vedla k tomu, že musel odejít.
 
meč.jpg
Sídlem klatovských katů byl dům č.p.50/I v dnešní ul.Kpt.Jaroše nad sokolovnou. Kati přicházeli cestičkou při vnitřní hradbě k Černé věži, ve které se v prvním patře nachází mučírna, do níž kat vstupoval s pacholky zvláštním vchodem po točitém schodišti, který je dnes zazděn. Páni konšelé a soudní komisaři s písařem vstupovali do mučírny vchodem z malého sálu radnice. Zajímavostí je, že tato mučírna byla znovuobjevena až při přestavbě radnice po požáru v roce 1918. V roce 1680 byl zvýšen plat mistra popravčího, který dostával za práci v mučírně, na popravišti a za odklízení mrtvol popravených, sebevrahů a mršin zvířat. Vedle toho si kati přivydělávali prodejem kožených řemenů ze zdechlin, což se nelíbilo uzdářům, kteří 1.9.1701 požádali písemně konšele o zákaz této činnosti.
Nyní uvedu několik jmen popravčích v Klatovech. Po katu Křížovi se jeho nástupcem stal Silvestr Tegner, který zemřel r.1699. Roku 1700 nastoupil nový mistr Václav Kraček a po něm Ferdinand Ostakora, který byl brzy ze služby propuštěn pro nemoc. 21.11.1707 nastoupil do služby mladý mistr Krystián Pelikán, který zemřel 16.4.1725. Novým klatovským mistrem popravčím se stal Jan Hus, který setrval ve službě do padesátých let 18.století a často byl zapůjčován k úkonům do okolních měst.
Kati byli známi znalostí anatomie lidského těla a jeho údů a proto je často lidé vyhledávali za účelem léčby.

 
Kat se svou rodinou byli pokládáni za osoby snížené a také katovna byla gruntem sníženým. V konšelském úřadě se s katem jednalo jen prostřednictvím městského rychtáře, protože osobám sníženým se neslušelo dlíti v místě radním. Také v kostele a na hřbitově jim bylo vyhrazeno zvláštní místo, aby byly odděleni od lidí poctivých.
Kati také vykonávali jiné služby např. léčili nemocný dobytek, chytali zatoulané psy a se svou čeledí čistili město.
 
mučící nástr.jpg
Popraviště v Klatovech se nalézala na Šibeničním vrchu, kde se popravovalo provazem a na Rozhrání, kde se popravovalo mečem, ohněm a lámáním v kole. Vyjímečně se popravovalo i utopením, jak tomu bylo např. 2.10.1412 v případě dominikánského mnicha Jana Malíka.
V minulém století, po skončení II. světové války, byl dekretem prezidenta republiky č.19/1945 sb. zřízen mimořádný soud dočasného charakteru, který soudil příslušníky klatovského gestapa a jako válečné zločince je převážně odsuzoval k trestu smrti, jenž byl okamžitě vykonán na dvoře soudu oběšením.

and.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one