face.jpg
Zde můžete umístit informace o autorovi stránek
kt.gif

Město Klatovy

Okolí Klatov

Městský farní kostel byl zbudován ve druhé polovině 13 stol., krátce po založení města. Byl postaven jako bazilikální stavba s křížovou lodí, nad kterou se na jižní straně zdvihala věž. Stavby byla celá z kamene, což byla vyjímka uvnitř hrazeného města. V té době zde byly mimo hradby kamenný kostelík sv. Ducha před  Špitálskou branou, kaple sv. Jiří na pahorku nad severním předměstím trhové vsi a kostelík sv.Martina na hůrce.
   Do konce 14 stol. farní kostel zchátral tak, že hrozilo jeho zřícení. Papež Bonifác IX. vybídl pražskou diecezi pacovskou a řezenskou, aby přispěly na opravu klatovského farního kostela a slíbil čtyřicetidenní odpustky návštěvníkům kostela. Nastal příliv věřících, který byl tak veliký, že ze sbírek byla provedena přestavba kostela v letech 1405 - 1422. Při této opravě bylo zbouráno ranně gotické kněžiště a bylo nahrazeno rozměrnější stavbou s novou příčnou lodí připojenou k východní straně zachované menší příčné lodi původní postavené rožmberským stavitelem Linhartem z Aldebergu.
   Při chrámu stávaly dvě kaple. Sv. Hatty při kostele a sv. Michala východně od kostela při městské zdi. Pozůstatkem té je hrubá čtverhranná bašta s gotickým lomeným vchodem.
   21.6.1550 spadl strop chrámu. Byl opraven ve stylu vladislavské gotiky klatovským mistrem Antoněm, který stavěl i Černou věž a radnici. Zdi jsou zbudovány ze žuly a břidlice. Jenom trnož, obložení dveří a oken, opěráky a pilíře jsou z opracovaného kamene. Klenby oken jsou cihlové a střecha břidlicová.
   Roku 1685, v době uctívání mariánského obrazu, došlo ke zdokonalení vnitřní oltářní výzdoby v barokním slohu. I průčelí chrámu na západní straně bylo upraveno v tomto stylu.
   Zařízení chrámu pochází z konce 17. a počátku 18. stol. Na hlavní oltář byl umístěn obraz Panny Marie Klatovské, jako kopie byzantského obrazu. Plastiky na ranně barokních oltářích pochází z dílny pražského sochaře M.V.Jaecla. Výzdoba stěn vznikla z přemalby gotických maleb a domalby M.Matouše roku 1902.
   V letech 1898 - 1908, pod vedením stavitele Fanty, byla provedena přestavba části chrámu. Bylo upraveno západní průčelí. Nové průčelí bylo opatřeno sochami O.Vosmíka z Prahy. Napravo nad vchodem pak můžeme najít i jméno jednoho z místních dodavatelů stavebních dílů ve vytesaném nápise V.Pták-kameník.
   V roce 1933 byl kostel povýšen na arciděkanský.
arciděk.kostel.jpg
arckost.jpg

and.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one