face.jpg
Zde můžete umístit informace o autorovi stránek
kt.gif

Město Klatovy

Okolí Klatov

Z původně tří kostelíků v prostorách městského hřbitova.nám dnes zůstal pouze jeden. Již kolem roku 1200 byl na návrší nad slovanskou vsí Klatova postaven kostelík sv. Jiří ve formě novorománské rotundy. V druhé polovině 13. století v souvislosti s povýšením vsi na ves trhovou a následném zvýšením počtu obyvatel byl přistavěn kostelík sv. Jakuba. V roce 1380 byl poblíž postaven kostel sv. Michala, barokní loď byla přistavěna v letech 1736 - 1740. Ovšem v roce 1784 došlo při bouřce k explozi střelného prachu skladovaného v kryptě kostela sv. Jiří, proto je kostel sv. Michala jediným dochovaným kostelíkem.
Kostelík sv.Jiří
Jednalo se o drobnou svatyni, která stávala na klatovském hřbitově. Byla původně románskou rotundou a byla také nejstarší kamennou stavbou předlokačních Klatov. Ještě v 18. století byla nazývána pohanským kostelíkem, údajně proto, že byla postavena na pohanském pohřebišti což se jeví jako pravděpodobné. Románská rotunda byla podle některých historiků přestavěna ve 13. století na karner - patrovou kapli, obsahující v patře kapli a v přízemí kostnici. Stavebníkem karneru byl patrně šlechtický majitel vsi Klatov - Soběhrd. V druhé polovině 16. století svatyni obnovili a využívali klatovští utrakvisté. Kostelík byl v té době zasvěcen Beránku Božímu. Posléze kostelík sloužil jako zvonice sousedního kostela sv. Jakuba a stal se také pohřebištěm klatovského patriciátu.
Nejstarší vyobrazení chrámku najdeme na rytině, kterou roku 1602 vytvořil Jan Willenberg. Kostelík je tu zobrazen jako stavba kruhového půdorysu krytá bizarní lucernou, trojnásobně převyšující stavbu svatyně. Kostelík vklíněný mezi další dva malé kostelíky - sv. Jakuba a sv. Michala - působí velice mohutně, spíše jako velká zvonice. Na počátku 17. století ztratil kostelík štědré donátory a opět zpustnul. Roku 1676 byl opraven a vysvěcen pod ochranou sv. Vojtěcha. Zrušen byl Josefem II. a následně využit jako skladiště střelného prachu, který se mu stal osudným. 29. června 1783 se nad městem rozpoutala krutá bouře, blesk udeřil do kostelní lucerny a zapálil střelný prach. Prach rozmetal svatyni a vážně poškodil i sousední kostelík sv. Jakuba tak těžce, že bylo nutno tento kostel také zbořit. Výbuch přežili jako zázrakem jen zvony. Tak Klatovy přišly o pozoruhodnou památku i pozoruhodný církevní okrsek v podobě třech kostelů. Zůstal tedy pouze kostel sv. Michaela ve své jednoduché pozdně barokní podobě.
sv.jakub.jpg

and.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one