face.jpg
Zde můžete umístit informace o autorovi stránek
kt.gif

Město Klatovy

Okolí Klatov

První klášter brzy velikostí nestačil potřebám, a proto za vlády Karla IV. byl postaven klášter větší. Ten byl nazván spolu s kostelem „Svatého Vavřince". Za husitských bouří byl ale zničen a na jeho místě byly postaveny dvory a domy a zachoval se pouze název předměstí „Klášterské". Tento klášter stál mezi ulicemi „Chuchelskou" (v těch místech dnes stojí hotel Beránek) a „Nepomuckou" (dnešní Maxima Gorkého).
   V roce 1457 se do původního starého klášterce navrátili dominikánští mistři, kteří v r.1419 utekli do Plzně. Klášterec byl zničen požárem r.1579. Když se po Bílé hoře dominikáni do Klatov znovu navrátili, nalezly jen ruiny, které získali od města. Znovu začali stavět kostel a klášterec. Krátce po jejich dokončení však znovu město postihl požár úmyslně založený francouzskými záškodníky.
  Roku 1694 na zadání dominikánů zahájil stavitel Marek Gilmet stavbu dominikánského chrámu. Chrám byl dokončen roku 1731 a zasvěcen sv.Vavřinci. V roce 1773 byl zrušen jezuitský řád. Potom dominikáni opustili Klatovy a klášter i kostel sv. Vavřince zůstaly prázdné. Roku 1786 byl Dominikánský kostel změněn ve vojenské skladiště, následně kostel přešel do majetku města a byl využíván jako sýpka. Zařízení kostela město prodalo. Městská správa zakoupila od státní správy bývalý klášter a r.1812 byl dán pro potřeby gymnasia. V roce 1866 byl kostel znovu upraven pro náboženské účely jako studentský kostel.Na samém počátku 19.století byly v kostele, díky Benediktýnům, obnoveny bohoslužby, konaly se zde však jen do druhé třetiny 19. století. Areál pak více než sto let znovu chátral a teprve na sklonku 20. století byl rekonstruován.

and.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one