face.jpg
Zde můžete umístit informace o autorovi stránek
kt.gif

Město Klatovy

Okolí Klatov

Novinařina v Klatovech

K rozvoji města přispělo nemalou měrou vydávání několika tiskovin, zejména pak českých, i když město mělo do poloviny 19.stol. nádech města německého i přes to, že obyvatelé byli češi.
Hlasatelem veřejného mínění byl německý list „Bote aus dem Böhmerwald“, který vydával majitel německé tiskárny a papírenského závodu Josef M. Smidt od 3.1.1863 do konce roku 1867.
Po založení prvních českých spolků v Klatovech přiměl vlastenec Ludvík Král (č.p.47 na Říšské ul.) svého synovce Maxmiliána Čermáka, aby zažádal o knihtiskařskou licenci, která mu byla po intervencích poslanců Palackého, Riegra a rady Hlávky udělena 15.9.1867. Prvního ledna 1868 vyšlo první číslo týdeníku „Šumavan“. Do roku 1891 byl Šumavan listem nepolitickým. V roce 1900 se stal jeho redaktorem syn zakladatele Otakar Čermák.
Dalším listem, který v Klatovech vycházel byly „Klatovské listy“, a to od roku 1882. Od roku 1890 byly Klatovské listy přeměněny na čtrnáctideník a vycházely střídavě s „Pošumavskými listy“, stejně jako „Šumavan“ se střídal s „Úhlavanem“. To proto, že politické články bylo povoleno psát pouze deníkům, listům čtrnáctidenním a nebo těm, které složily peněžitou kauci.
Dále v Klatovech vycházely tyto tiskoviny:
• Český hasič – 18.4.1878 až konec roku 1906
• Izraelitischer Lehrer-Bote – 27.9.1880 až 1.10.1882
• Vojenské listy – 23.2.1883 až 17.5.1884
• Hospodář pošumavský – od roku 1884 do 11.5.1887
• Mladá Šumava – 22.5.1896 až 29.2.1897
• Havlíček – 11.7.1906 až 7.9.1906
• Rohlíčkovy rodinné noviny – 20.12.1906 až 6.1.1909
• Hlídka – od 3.1.1908 do konce téhož roku
• Světový oznamovatel česko-německý – 27.4.1908 až 19.1.1910
• Universum – 19.1.1909 do poloviny roku 1914
• Náš život – od 17.3.1919 do konce téhož roku. Jednalo se o první časopis středoškoláků
• Obrana Pošumaví – 18.4.1919 až 31.12.1931
• Neodvislý republikán – od 23.5.1919 vycházel nepravidelně několik let
V novodobé historii žurnalistiky v Klatovech je třeba zmínit týdeník „Klatovsko“, který dodnes vychází. Ovšem jeho aktuálnost s týdenním zpožděním je v dnešní době sporná.
Během let normalizace vycházel na gymnáziu studentský časopis „Šplhoun“ a v letech 1982 až 1983 také na strojní průmyslovce „Studentík“.
Obsažnější informace o dění v regionu se dočteme v „Denících Bohemia“, kde šéfredaktorem za klatovsko je Milan Kilián. David Kojan reprezentuje 5+2dny a Rudolf Lang vydává měsíčník Klatovan. Klatovská radnice poskytuje informace ve svém zpravodaji.
Nejobsáhlejší informace o firmách na Klatovsku, reklamních akcích, zajímavostech regionu a inzerci se dozvíme z časopisu „Rozhled“.

and.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one