face.jpg
Zde můžete umístit informace o autorovi stránek
kt.gif

Město Klatovy

Okolí Klatov

První republika

Staré Klatovy 205.jpg
   Po roce 1919 byly na perifériích města vystavěny vilové čtvrti (V Podhůrčí, Na Rozvoji, Na Mlýnské stoce). Na průtoku městem byla provedena regulace Drnového potoka a bylo přikročeno k regulaci Úhlavy mezi Novým
a Červeným mlýnem. Na stejné řece byly vybudovány říční lázně s restaurační budovou, pláží a hřišti. Nákladem tělocvičné jednoty Sokol byl u Hůrky vystavěn Sokolský stadion.
Roku 1920 bylo uvedeno do provozu divadlo s kinem a přednáškovým sálem. V r.1928 byla postavena budova krajského soudu a roku 1934 byly dostavěny i novostavby okresního úřadu a pošty, účelná budova živnostenských škol (dnes průmyslovka). Roku 1935 byly upraveny ubikace pro 3.prapor 35.pluku a roku 1936 zadána stavba nových kasáren pro pěší posádku klatovskou.
V roce 1933 bylo klatovské děkanství povýšeno na arciděkanství. V tomto roce se také v Klatovech konal sjezd holičů a kadeřníků. V roce 1935 byly zavedeny žebračenky pro údajnou kontrolu žebrajících.
    3.5.1923 přijel, na pozvání občanů, vlakem v 11,30 hod. od Domažlic president Tomáš Garrique Masaryk. Po slavnostním obědě ve starých kasárnách odjel na kočárem na Vodojem a potom na koni na vojenské cvičiště na Chaloupkách. Po ukázce cvičení jízdního oddílu se přesunul do Točníka odkud zase vlakem odjel.
    Na oficiální návštěvu Klatov 8.5.1937, též vlakem, ale tentokrát na „Zastávku Klatovy město" přijel i druhý president Dr. Edvard Beneš. Navštívil radnici, na náměstí pronesl projev k lidu a poté odjel autem do Sušice.
rek.jpg
ODBOR PŘÁTEL SLÁVIE PRAHA V KLATOVECH.
Přejeme vám u nás příjemný pobyt, pobavení se i přístup k informacím o činnosti odboru.

PROČ BÝT PŘÍTELEM SLAVIE?

Být slávistou je někdy úděl, někdy radost a hrdost. Být slávistou může být jen věc niterná, častěji však více či méně hlasitě proklamovaná. Být slávistou znamená fandit Slavii. Jen tak v ústraní, v partě v práci či v oblíbené hospůdce, scházet se v kotli či na společných zájezdech. Nebo využít možnosti být organizovaným slávistou. Být členem Fanklubu, který si právem v poslední době získal mezi slávisty oprávněnou autoritu.

kt.jpg

and.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one