face.jpg
Zde můžete umístit informace o autorovi stránek
kt.gif

Město Klatovy

Okolí Klatov

Reformy Marie Terezie

   R.1742 na počátku vlády Marie Terezie, které nástupnické nároky popíral bavorský kurfiřt Karel Albrecht, se Klatovy připravovaly vojensky na útok ze západu. Albrecht však na Čechy překvapivě zaútočil od jihu a za pomoci Francouzů a Sasů se bez většího odporu zmocnil Prahy. V tomtéž roce přitáhly do Klatov tři pluky francouzské jízdy, která byla ubytována v jezuitské hlavní škole
Obr0063.jpg
za jezuitským kostelem, přinesly s sebou nakažlivé nemoci jako neštovice a také mnoho úmrtí. Ještě během roku se však vojenská situace změnila a 12.5.1743 byla Marie Terezie korunována českou královnou. Ovšem válka s Prusy pokračovala až do roku 1748, kdy byla ukončena mírem válka o Rakouský trůn.v
Nastal čas pro reformy Marie Terezie z nichž nejvýznamnější byly tyto z 23.1.1751:
• Plzeňský kraj byl rozdělen na Plzeňský a Klatovský. Krajský úřad s hejtmanem se po putování provisorii usadil na rohu Vídeňské a Plánické ulice.
• Úřední řečí se stala němčina a úředníci proto byli převážně Němci. Čeština se postupně ponížila na mluvu prostého lidu. Tato snaha vymítit češtinu ale podnítila snahu některých vzdělanců k povzbuzení českého vědomí. Jedním z prvních byl Václav Matěj Kramerius, který studoval v Klatovech na německém gymnasiu.
• Marie Terezie zakládá posádku Klatovech. Pro posádku ale nebyly budovy a tak mimo kasárna v domě č.p.63/I byli vojáci rozděleni i do soukromých bytů.
• V r.1778 byla provedena změna ve složení městského úřadu podle císařského patentu. Vznikl „magistrát", do jehož pravomoci byla složena i moc soudní, politická správa, správa obecního jmění a řízení policie.
• Úprava roboty dle robotního patentu z r.1775 a později vydaný nevolnický patent z roku 1781. V této době rozdělilo město své statky a pozemky poddaným v dědičný pacht.
V r.1778 byly latinské školy jezuitské přeloženy do Písku. Až po návštěvě císaře Františka I v roce 1812 bylo v Klatovech znovuotevřeno gymnasium, jehož řízení bylo svěřeno benediktinům.
rek.jpg
Výroba dortů pro všechny příležitosti.
Vladimíra Šantorová
Dokážeme vyrobit svatební dorty, zábavné narozeninové dorty, dětské dorty. Mimo dortů upečeme i cukroví, včetně vánočního. Výběr z desítek druhů.
Vše je domácí ruční práca z osvědčených a chutných surovin.

Čechova 331/III, 339 01 KLATOVY,

Email: vladka.santorova@seznam.cz, Telefon: 605 884 770

kt.jpg

and.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one