face.jpg
Zde můžete umístit informace o autorovi stránek
kt.gif

Město Klatovy

Okolí Klatov

Po založení města zde nebyla žádná radnice a tak se konšelé scházeli u sebe navzájem. V roce 1363 si městská správa postavila radnici na severní straně náměstí, kde dnes stojí ČSOB, dříve hudebniny a elektra. Jednalo se o dům č.p.155, zděný s kamennými základy a dvoupatrovými sklepy. Dům v roce 1579 vyhořel, ale to už stála nová radnice, kterou stavěl mistr Antoň zároveň s Černou věží v letech 1557 – 59.
Jednalo se o první dvoupatrovou budovu na náměstí. Vstup do tzv. katovny v Černé věži byl objeven až při opravě radnice po požáru v roce 1918. Pod stavbou jsou hluboké dvoupatrové sklepy. Spodní jsou vytesány ve skále a zřejmě sloužily jako šatlava.
Po požáru v roce 1579 byla radnice čtyřikrát upravována. Další částečná úprava je z roku 1689. Z té doby zřejmě pochází sgrafitová výzdoba fasády v renesančním slohu s hodinami a věžičkou nad radnicí. Další přestavba proběhla v letech 1848 – 50 v empírovém slohu.
Radnice znovu vyhořela roku 1918. Při následné opravě byla zvýšena o jedno patro. Dnešní podoba je z roku 1924.
radnice.jpg
radnice po požáru.jpg
uzz.jpg

and.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one